K E R K BE R I C H T E N Sacramentszondag Zaterd. 19.00 Gez.H.Ris (DAMESKOOR) maandd. Truus Guffens-Swinkels St. Engelbertus Lenssen^n ouders jaard. Rathias Duijf Zondag 8.30 H.Ris tot zekere intentie 10.00 PI. Hoogmis gevolgd door Sacramentsprocessie over Dep. Petersstr-Haalakker-Hoofdstr int. Theodora Idillemssen-Ophei j (coll) Toos Duijkers-Denniskens (coll); Teng Steeghs. Dinsd. 8.00 H.flis St. Willem Hesen en Anna Rathea Danssen Uoensd. 8.00 H.flis voor de parochianen Donderd. 8.00 H.Ris tot zekere intentie Vrijdag 8.00 H.f'lis St. Hendrik Houwen en Rargaretha Boyen Zaterd. 19.00 Gez. H.Ris (KINDERKOOR) 1 jaard. Dos Driessen; Dan Speycken (coll) maandd. Theodora Ulillemssen-Opheij COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 Dan Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber RI5DIENAARSDIENSTEN Zaterd. 19.00 Gebr. Steeghs-E .Geurts-P.bJillems- sen. Zondag 8.30 G.Willemssen-R.Willemssen 10.00 Alle misdienaars (vanwege processie) Binsd. 8.00 R.Steeghs-R.Engels Woensd. e.00 F.Verheijden-R.Zanders Donderd. 8.00 W.v.Dijck -R.Geurts Vrijdag 8.00 W.Zanders, S.v.d.Sanden VOLGORDE PROCESSIE s -Fanfare en drumband "Ons Genoegen" -3 kinderen met kruis -kinderen en alle andere deelnemers, zowel dames als heren. —vaandel sacrament -kerkkoor - kerkbestuur -communicanten -misdienaars met wierook —Allerheiligste met priester en flambouwdragers

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2