,w. y) -V7 ipjI jW u\< is 4 J it U JBS v£«$) BIL3ARTCLUB O WD ER O MS'7 Vrijdag 19 juni a.s. vriendsch. wedstrijd in Broekhuizen- aanv, 20,00 u. Verwacht worden hier 3v.Heesch H,Versieyen 3,Classens 3,Versieyen 3oep Steeghs Ant. Qpheij Tevens vrijdag a0s. vriendsch. wedstrijd thuis tegen Tien..- aanv, 20,00 u. Hier worden de volgende spelers verwacht: üJedstrijdfcrmulieren inleveren bij 3an Versleijens dit i< gemiddelde v,d. nieuwe spelers, - - He^.bestuur B E 3_A_A R_0_|_N_V_E_R_E_N^Ij;G_I_N_G XX Op dinsd. 23 juni is er in de tuinen van het Schuttersveld een Picknick-middag, Kaarten hiervoor zijn verkrijr baar bij de secretaris, ülie geen vervoer heeft, moet zich even opgeven. - XX Oe kaartmiddag is op donderdag 25 juni, XX Onze halfdaagse reis is dinsd, 11 aug, naar vlios basis Volkel, Vertrek per bus om half éen, ------ jflr* C Jrg. ...12.. Nr..30 Rcd&ktie-ddres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datumd. end er d.»....1.8... j .ujri 1 981 3oep Peters (_eo Classens Wiel Steeghs Fr. Smits Thee Schepers P.-Versleyen P.Steeghs Flzn g0s Verheijden Th.Willemssen M o 1 s J

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1