JILLETl TELL - HANDBOOGSCHUTTER 13 Uitslag persoonlijks klassekampioenschappen Wodstrijddata i dcpd 18 juni vriendsch, tegen Arcen -thuis- aanvo 20.00 uur BEOAfiROENGVri MASTIEK Vandaag 13 juni om half twee ritmische gymnastiek en om half drie bejaardengymnastiek Volgende week 25 juni is er donderdagmorgen gymnastiek* De tijd wordt vandaag bekend gemaaktDit omdat de bc- jaarcen die middag een kaartmiddag hebben. De oudercommissi3 vergadert op 23 juni a.sQ om 8 uur in basisschool Agenda 1 Opening 2o Notulen vorige •- - - 3. fledsdelingen ingek. stukken 4. Einde, schookjaar - - 5. Nieuwekandidaten oudercommissie 5o Sluiting - Th.Achten 232 229 HcV.doVen 195 192 H .Vissers 230 226 n.Thijssen ;155 192 P „Drabbels 225 223 3ovcdcVen 206 1 74 P .v,d.Vcn 221 220 A .Cox 173 1 64 Th.Claessens 220 215 DoV.doVcn 149 134 Pv.Liorop 209 201 Nov.doVen 109 75 OUDEFCOnrlSSIE •1- 4 t T

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16