Weiten - Heerlen, juni 1981 L.S.. Wij delen U mede. dat wij op 5 juli a s., tijdens de EUCHARISTIEVIERING van 10.30 uur in onze parochiekerk "St. Martinlis" te Weiten HET 25 JARIG PRIESTERFEEST zullen vieren van ONZE PASTOOR-C.J.R. BUSCHMAN Wij nodigen U uit dit met ons'mee te vieren Aansluitend aan de H.Mis geven wij U gelegenheid de jubilerende priester persoonlijk geluk te wensen tn het gemeenschapshuis van Weiten tot 14.00 uur Op 8 juli 1956 heb ik door de Handoplegging en zalving van Z H. Excellentie Mgr. Honoré van Waeyenberg HET SACRAMENT VAN HET PRIESTERSCHAP ontvangen Welterkerkstraat 3 6419 CR WELTEN-HEERLEN KAPELAAN. J.J.S. Kuyej KERKBESTUUR. Fr. Dohmen. O. Jongstra. M.E. Kurvers-v.d. Heijden. J.W. Heinen. Fr. Thuis. M Ramaekers C.J.R. Buschman

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 14