I_E_N_N_I_S_L=I=:|=;F;=H=|=;B:=B=|=B=S ATTENTIE Zoals U zich ongetuiijfeld nog zult herinneren, hebben we enkele maanden geleden via een artikel in de dorpsbla den van Oirlo en Castenray Uw interesse gepeild voor de tennis sport. Graag zouden we de mogelijkheden om deze sport binnen ons eigen sportpark te bedrijven eens willen nagaan. Door de Sportstichting hebben reeds enkele oriënterende gesprekken plaatsgevonden en daaruit is gebleken, dat vooral de financiële middelen een g root struikelblok kunnen gaan betekenen. Gaarne willen we nu ook eens van gedachten wisse len met de ruim120 personen, die middels het enquête-formulier van hun interesse blijk gaven. Daarom wordt er op donderdag 2 juli een bijeen komst gehouden met allen, die graag enkele tennisbanen binnen ons sportpörk "Heesakker" gerealiseerd willen zien. Deze bijeen komst vindt plaats in de kantine van het sportpark en begint om 20.00 uur. bJij nodigen iedereen van 18 jaar en ouder, die belangstelling heeft voor de tennissport van harte uit voor deze bijeenkomst. Een flinke opkomst is ook in Uw belang. Sportstichting Oirlo-Castenc^y QIS_-_5 Alle spelers worden verzocht op zaterd. 20 juni om 18,30 uur bij Narjacq- bijeen te komen voor vertrek naar sportpark St. Anna, Daar is om 19.00 uur de wedstrijd DIS 5 - A-jeugd. Daarna is voor de spelersen introducé van de A-jeugd een gezellig samenzijn °P sportpark "De Heesakker". De leiders C_A_n^_I_N_G_B_E_D_3_! [Y]ET jvjajRAS H. PETERS HOOFDSTRAAT 25 B tel. 651 j to I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13