I OPEN DAG T eifsnisclub OPEN DAG 11.30 Oeuqdtennis Eea elf-jarige vertegen woordiger v.d. Gagel Ouriën Ebus zal uitkomen tegen de Limb, kam pioen 1980 in de cat. 10-12 jaar (Meichior va.Haren) 12.30 Preminententennis Ue hebben huisarts K.Heijs bereid gevonden aan dit evenement deel te nemen. Zijn partner zal deken Gelissen uit Gennep zijn© Als scheidsrechter zal burgemeester Dit- tricn fungeren. 13.00 Gezellig samenzijn x In ons clubhuis is iederes: welkom vanwege het eerste lustrum van de Gagel. 14.00 Tennis voor iiedereen Evenals vorig jaar is het park de he middag geopend mensen, s een balletje willen slaan. Onze club trainer zal de nodige instructies ,even. Voer rackets en ballen wordt •ezorgd. Zelf uel voor geschikt pchaaisel zorgen (onderkant geheel iglad) Ledtijdï 8 »8G jaar c a V) CJi ftSt e De Ga te Wanssum zondag 21 juni er r~ w 'SVl i t t-t m m 1 -D P r-t C Q} a: **3 _3 Ui H 3 2) *si ■p -a ui ~J O* c a. c cd in OU H4 .Q "O O ÜJ H O l ÜJ c r-i -P UJ ou a N 3 c 3 n c U 3 CO H «0 TJ O P u c c O J co N x: 3 i •H c c O CL |g c O Jp 0) C 4-5 CO 3) r> BR G) SgjfJ -P CO «H CC U "O 15SC u 0) O C gig? a R| c co co H C f4 PU C, f4 co mm r—{ O r-i Wg O f4 O lij cc ui 15 co •r-f 3 •p •H fNl Ui -i INI h-t ♦H

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12