NOJEER_ALLEN_IN_yW_AGENDA FANFARE.,T0I,,T0I M I 15 juli t/m 20 augustus Z_2JLILRJï_IJLJL 'T KRENT3E GRAAG DEZE DATA ONTHOUDEN I.V.FI. UW C0PIE T A XI.. van den beukenvenray ....HET VERTROUWDE ADRES VAN DEN BEUKEN,cVENRAY .«..het vertrouwde adres van den beuken,venray ....HET VERTROUWDE ADRES tel. 04780-82315 Vervolq Wereldmuziek cor, cours Fanfare "Ons Genoegen" treed die dag als enigste Nederlands' korps op in de afdeling rfanfare 1e dioisie. De voorbereidingen voor het optreden van onze fanfare zijn in volle gang en verwacht wordt dat de leden de neg res terende repeptities zullen bijwonen voor een zo goed mogelijk resultaat ban ons korps tussen het uitgebreide internationale gezelschap op 25 juli, Supportersij welke op deze dag het W.M.C, zullen be zoeken, kunnen de entreebewijzen (ƒ7,50 per persoon) bestelJ.en bij het secretariaat van "Ons Genoegen" (zo spoedig mogelijk) Vermeld dient nog te worden dat de concertwedstrijden reeds om 10,30 uur beginnen en dat onze fanfare ümstreeks 19,00 uur zal moeten optreden, SUPPORTERSwelke met de bussen van onze verenigir, gezamenlijk meewillen, kunnen zich alvast opgeven aan het secretariaat. De vertrektijd zal nog nader bekend gemaakt worden o i—I I >—^«i 1 I I 1 H I i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11