MEDEDELING WERKGROEP "aLD-OBIiDBRe" Up vrijdag i9 juni a.s. noudt de werkgroep Ald-Oeiaere (voorheen WerKgroep "Historie van Oeldere') weer een ver gadering. net is reeds voor de 4de maal dat de WerKgroep bijeenkomt, sinds de oprichting in december '1980. De vergadering zal ditmaal worden gehouden bij dhr. P. Mar- I tens (.lid van ae wei'kgroep) Deputé Petersstraat 2. Het bestuur.- COLLECTE T.B.Vf, L-QURDES-LICfOCü/ERK IW DE GEMEENTE VENRAY Van gemeentewege is weer vefcgunning verleend voor hdt houden van een buis-aan-huis-collecte in de week van 22 't/m 27 juni 1981, De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan zieken c«q» gehandicapten uit de gemeente Ven- ray. Het Lourdes-comité hoopt dat deze jaarlijkse collecte in Uw parochie goed zal worden ontvangen, want de opbrengst in Uw parochie zal ook ten bate zijn van zieken in deze parochie, Wij bevelen deze collecte dan ook gaarne in Uw goedgeëfetieid aan, Laurdes-comité afd. Venray tl ,1»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10