HANDBOOGSCHUTTER!3 WILLEFI TELL Uitslag vriendsch. Th.Achten 237 H.Vissers 228 P.Drabbels 218 P.v.d.Ven 216 Th,Claessens213 B.v.d.Ven 182 tegen Koningslust H.v.d.Ven 190 M.Thijssen 179 P.Gommans 135 D.v,d.Ven 115 R.v.d.Venne 102 N.v.d.Ven 102 daandpunten 7 juni 1981 H.Vissers 235 M.Thijssen 194 Th.Achten 233 B.v.d.Ven 194 Th.Claessens222 L.Janssen 118 P.Drabbels 204 Wedstrijddata jzaterd. 13 en zondag 14 juni persoonlijke klassekampioen- i schappen in de paardenmanege te Hegelsom. zaterd, 13 juni - schietbeurt H,Vissers Th.Achten ACox d.Thijssen aanv. 14.00 u - vertrek 13.15 uur zondag 14 juni schietbeurt voor overige schutters - aanv, 11.00 u - vertrek 10.15 u donderd. 18 juni vriendsch. tegen Arcen - thuis - aanv. 20.0.' W_E_L_P_E_N___ Hallo, Vanavond weer horde. Wil iedereen aan de 2,50 den ken voor de 4-daagse. Willen de ouders 25 juni (donderdag) vrijhouden voor de ouderavond voor het kamp. Aanvang :half negen i "1 BIJ COX GUNH0EKWEG TEL. 23 I - - - -- ii i - i -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9