Cf -Q Lf) f"S - c-c^-bcJL 'V/0 w w Oü O cO cn m er a Q '4 l2 y I2i==®i5l=i£i$5=i= Degene die hun tricot nog niet ingele verd hebben moeten dit liefst zo snel mogelijk doen bij hun eigen leider, tJ Volgende week maandag is er weer u S, j een jeugdleidersvergadering,aanvang 8 uur, bij Peter Stee^hs ^agenda volgt. ODderavond^ De ouders van de jongens die deelnemen aan het jaugdkamp te Borculo worden er aan herinnerd dat de ouderavond hiervoor* gehouden wordt op donderdag 25 juni. Te zijner tijd wordt men hier nog schriftelijk aan herinnerd. I LU O o) rOl to cn c a cn a u e: ar a u. u a ar - •H, U t ai cö 0) •N 'H G) 3 ffi "O (D E Ui y—t H et •H C D '^"3 v;- r. LJ f- Ol CO "O c O N rsi -»•«».— t Cv m j -j 'V -j I l|W.»JWiV- A\

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7