te Oirlo Hierdoor roept de Coöperatieve-Raiffeisen Boerenleenbank W.A. gevestigd te Oirlo haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op maandag 29 juni 19&1 om 20.00 uur ten kan tore van de bank, Hoofdstraat 29at Oirlo 1. Opening 2. Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3. Notulen vorige vergadering A. Aanwijzing leden, belast met voorlopig vaststelling notulen 5. Wijziging statuten 6. Wijziging huishoudelijk reglement 7. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging 8. Mededelingen 9. Rondvraag - 10. Sluiting De volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reg lement liggen vanaf heden op het hoofdkantoor van de bank voor de leden ter inzage. Algemene vergadering van de Rabobank

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6