O kunt ook verzekerd met vakantie gaan als u ons uw vakantieverzekeringen laat verzorgen. UW POLIS IS KLAAff» TEHWIJL U WACHT l U kunt kiezen uit 3 combinaties; premiei per persoon en per dag; 1.75 geringe toeslagpremie bij wintersport, gelden en cheques, uitstékende premi ©voorwaarden*" Gaat u met uw auto op vakantie en is deze alleen W,A» verzekerd, sluit dan voor de vakantieperiode een GASCO-verzekering bij.U kunt hierover allè;. inlich tingen verkrijgen» De volgende telefoonnummers zijn bereikbaar? Adviseurs? J» Mooren Meerlo 04789-1249 Chr.v.d. Pas: 04709-2538 A SSURAH TI EKANTOOR Q&W&CO te? 04787 - 641 ga zeker met vakantie m i—mm -*WI>V m- r- ww» m m »NM»> ih*i i»i M>——WW—w»

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5