©BOfO©9@ Datumdnade.Ed»....1..1...4unl 1 9 e 1 VOLKSDANSEN De volksdansgroep Oirlo heeft voor het eerst de Ojrlose dahs op de vloer gebracht en wel op het dansfestival in flerselo. Hiervoor was een grote belangstelling. Het was .voor de groep een succesvol optreden. Maar niettemin de andere dorpen bracht? de dansen ook goed. Het mag dan voor fier se lo een geslaagd? volksdansmiddag ge noemd worden. BEJAARDE NGYflNfiSTIEK Donderdag 18 juni om half twee ritmische gymnastiek en om half drie beja:rdengymnastiek K.H.G.-LEDEN de a Vond vier dar, Zoals jullie weten, doen we dit jaar weet aan se mee op 18,19, 20 en 21 juni. Donderdagavond (vanavond) gaan we hiervoor oefenen. Op deze avond kunnen jullie je meteen opgeven voor de 4-daagse. Ouders leden K.H.G. De uitgestelde ouderavond voor het kamp is nu een week later niet dinsdagavond 9 juni maar dinsdagavond 16 juni. Tot dan.....«de leiding DAfiKhiCORP VAN HET NED. HOPE KRUIS Hartelijk dank aan iedereen die hun steentje heeft bijgedragen bij de collecte. Voor Oirlo is ƒ668,12 opgehaald. Een fantastisch bedrag. Dank namens het Ned. Rode Kruis. Redaktie-adres: Haa'akker-32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur r i l

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1