KERKDIENST EN Mededeling Tijdens de viering v.d. H.Mis om 8,30 uur op Pinksterzondag zullen de kinderen van het Kindervakantie werk uit Ottersum op bivak in Oirlo de gezangen verzorgen» F|E|IA V/0ND_DIS—3_ ZATERDAG 6 JUNI Alle spelers met aanhang worden verzocht om 18.30 uur met d fiets bij de kerk te zijn voor gezamenlijk vertrek naar Oostrum. - - - DIS 1-SPELERS ATTENTIE Spelers van het eerste elftal worden vriendelijk verzocht hun trainingspak in te leveren \j66t zaterdag 6 juni bij de leider. VETERANEN DIS-0IRL0 De geplande voetbalwedstrijd voor a.s, zaterdag 6 juni Oirlo-Swolgen gaat niet door. Op zaterdag 20 juni volgt no de wedstrijd Maashees-Oirlo. Hierna is er een "Zomerstop" tot 8 aug. Het bestuur RIJVERENIG ING "SPORT NA ARBEID" De pony-ruiters zijn afgelopen zondag naar een concours in Bergen geweest. 0ndanks de hitte, wisten ze, vooral in dressuur wat prijzen te bemachtigen. Dressuur ring 17 cat. DB II Eric Loonen -Pucky 5e pr. ring 17 cat, DB II René Voermans -Floris 6e pr, ring 18 cat. DB II Ulout Zanders -Pascal 3e pr. ring 24 cat. CL II Ute Kruijsen-Teddy 5e pr. ring 25 cat. DL I Martin Loonen-Goldy 2e pr. A.s. maandag 2e Pinksterdag gaan de paarden naar Bergen op concours.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9