3 E 3 A A R C E N G Y H N A S TIE K Vandaag 4 juni om half twee ritmische gymnastiek en om half drie bejaardengymnastiek Tevens gelegenheid contributie van de maand juni te volc'oen. Uitslag vriendsch, H, Vissers 238 Th,Achten 229 Th.Claessnes 223 P.Drabtels 219 P.v.d.Ven 213 3ac Gotr.mans 210 H.v,d,Ven 193 L.Joosten 182 wedstr. tegen Diana-flill ACox 172 P.Gommans 170 Pl.Thijssen 166 B.v.d.Ven 157 L,3anssen 143 R,v.d,Vennel 36 0.v,d,Ven 127 N.v.d,Ven 115 Uitslag concours Tegelen Th.Achten 140 H.Vissers 136 P.v.d.Ven 134 P.Drabhels 132 P.v.Lierop 125 B.v.d,Ven 121 PI, Th ijs sen 120 Th.Claessens 117 3ac Gommans H,v.d.Ven P.Gommans A.Cox N.v.d.Ven R.v.d.Venne L,Janssen D, v.d.Ven 113 111 102 89 88 82 76 41 Uedstrijddata s donderc'. 4 jonivriendsch. tegen Koningslust - thuis - aanv. 20.00 uur zaterd. 13 en zondag 14 juni persoonlijke klassekam pioenschappen in de paardcn-manege te Hegelsom. zondag 8 aug. is er een fietstocht UJILLEfl TELL 9

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12