Datum.4...juni....1.9.8.1 Hallo leden, Deze week is er weer club voor s de Ruppets - donderdaga'vond half zeven de Snebbeltjes -zaterdagmiddag half twee Dit jaar doen we ook weer rnee met de avondvierdaahse op 18,19, 20 en 21 juni. Dullie horen hier nog meer van op de club, £UDER|=l_!D|N=K^R^G^ Zeals U weet gaan we dit jaar op kamp in Bergens De 2e en 3e klas gaan een weekends 25 en 26 juli. De 4e, 5e en 6e-klassers gaan van 27 t/m 31 juli. Hierover hebben we 9 juni vergadering om half acht in het clublokaal. U kunt Uw dochter dan tevens opgeven voor het kamp. 'Je hopen cat iedereen hier zoveel mogelijk bij aan wezig zal zijn', want er zullen nog enkele dingen besproken moeten worden. - Als U niet aanwezig bent, dan nemen wij aan dat U met de besluiten akkoord gaat. De leiding Redaktle-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur p

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1