De maand juni is een maand vol activiteiten Wilt U daarom dit bericht goed bewaren: - 11 juni jaarlijkser.dag.busre.is. naar België. Indien de bus niet vol is met 'leden, kunnen ook niet-leden meereizen. Cpgave vanaf heden. 5 juni Voer de ouderen een dansmiddag te Plerselo. Diegenen, die geen eigen vervoer hebben, moeten zich ook opgeven. 23 juni Picknick-middag bij het Schuttersveld te Venray, Hier wordt dit jaar een tent geplaatst. Er moeten deelnemers' kaarten worden aangevraagd, dus ook hier opgave. ALS ER D API ES OF HEREN ZIJN, DIE GRAAG EEN KADERCURSUS WILLEN VOLGEN: DEZE BEGINT IN SEPTEPiBER. OOK HIERVOOR OPGAVE. Verder is er op 9 juni geen kaarten. De secretaris VOLGENDE WEEK 'T KRtNTDE 'OP DINSDAG 26' HEI CDPIE BINNEN A.S. FIAANDA'GFIIDDAG' UITERLIJK 12.00 U (in verband met Schoolreis op woensdag en Hemelvaartsdag cp donderdag) Redaktie-adres: Haalakker 3.2, TeL 630. Kopie binnen vóór dinsdag iS.OOuyr - Datum donderdi^if "mei 1981 t J. I- X -> V.' v - «r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1