O-2-L-I-k:^-0=i== Vandaac 21 mei om half twee ritmische gymnastiek en cm half drie bejaardengymnastiek. Volgenc.e week 28 mei geen gymnastiek. Dit in verband me Hemelvaartsdag. VERLOREN. 1. Tijdens de kermisdagen verloren een STOP-WATCH—HORLOGE R.:f-1ichels tel. 263 Deze week hebben we club op donderdag 21 mei om half zeven voor de Puppets en zaterdag 23 mei cm half twee voor de Snbbbeltjes. De leiding OPBRENGST OUD-PAPIER-AKTIE De opbrengst v.d. oud-papier-raktie j.l. zaterdag bedroeg 3690 kg. Alle gevers hartelijk dank. De oudercommissie A. Dl0KHANS HOGEWEG 10 TEL. 204 VOLGENDE ÜJEBK 'T KRENT3E OP DINSQNARIDDAG COP IIE BINNEN MAANDAGMIDDAG 12.00 UUR BE3AARC ENGYPINASTIEK i - L - i «-> i r ai

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17