O Datum dcnderd. 14 mei 1981 ZATERDAG 16 MEI A.3. ZAL WEER OUD-PAPIER OPGEHAALD UORDEN T.O.V. DE SCHOOLJEUGD. WILT U ERVOOR ZORGEN, DAT HET GOED VERPAKT EN ZONDER PLASTIC ERTUSSEN AAN DE WEG STA-T. WE BEGINNEN OH 9.30 UUR. DE 0UDERC0RRI3SIE NIEUWS VAN DE KLEUTERSCHOOL Ret ingang van woensdag 20 mei komt f'levr. v.d. Berk (Juffr. Ellie) vervangen voor Rev'rThielen (Juffr. Ine), die dan met zwangerschapsverlof gaat. DARESKOQR OIRLQ Zaterdag 16 mei am 19.00 uur de H.Ris zingen. Raandag 18 mei om 20.00 uur repetitie. Het bestuur NIEUWS K.H.G. NIEUUS De volgende club is voor jullie 21 mei om half zeven voor de Ruppets 23 mei om half twee voor de Snebbeltjes. De leiding Jrg. ...1.2 Nr.25 Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel: 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1