Plelderalo B1 - Steyl B1 - Horst 81 en lomm 81. Eerste wedstrijd is om half 11 vertrek om kwart voor 10. D»I*S* C1_sÊeelt_te„HorstTegenstanders fijn: Horst C2 Venray C4 - IOsseisteyn C2 - Wanssura C2. Eerste wedstrijd is om 5 voor half 11, vertrek om kwart ~r Ito* Programaia_uoor_hiet_polio toernooi. DI *S_._A_1_speelt_t8_Qirlo tegenstanders zijn: B.V.V. A1 - Hegalsom A1 - E.U.C. A1 en; Horst A2. Eerste wedstrijd is om half 11. 5*Ij^_B1_speelt_te_^elderslo_. Tegenstanders zijn: voor 11. D15 C2 spgelt__ook_in_HorstTegenstamderw zijn: Horst C3 Uemray C5 - fielder-slo C2 en Oostrum C2. Eerste wedstrijd is om 10 uur vertrek om kwart over 9. D.I.S. Dt speelt te Broekhulzenuorst. Tegenstanders Zijn*: Exalsior D1 en Swolgan. 01 Eersta wedstrijd is om 10 voor Zff vertrek- is om kwart uoorl 0.1.5. E1 speel.t_ te_j/enra^Tegenstander» zijn: \/8nray E2 - Horst E5 - Leunen E2 en. Hegelsom E1 Eersta wedstr.ijd is om 20 over 11» vertrek om half 11. Het poliotoernooi wordt gespeeld op Hemelvaartsdag. Donderdag 28 mei. tW aan de eigen bijdrage van 0„50. gee§ deze aan. je la ldar I I I"" I D./.5. j£Ujd Voeébal

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10