VERVOLG MEDEDELINGEN MUZIEKVERENIGING "ONS GENOE.GEN" 5|RDE=AFDE^ING Henri Versieyen met trompet 53 punten 1e prijs Paul Versieyen met bugel 53 punten 1e prijs Joop Hermans met tuba 46 punten 2e prijs TWEEDE AFDELING Ans Drabbels -Anja Rutten - duo -bugel 50 punten 1e rprijs EERSTE AFDELING Toky 0ar>.<*~^o -Willy Li nskens - due t trompet/bugel 49 punten 1e prijs Hannïj Versieyen - bugel - 51 punten 1e prijs AFD. UITMUNTEND Geert Oaccbs -Maria Michels -duo hoorn -53 punten 1e prijs ERE-AFDELING Pieter Classens -Wim Michels - Theo Willems - trio trombone - 46^- punten - 2e prijs Ctby Peeters met sax-sopraan 50-| punten - 1e rpijs Harry Drabbels -Math Drabbels - duo - buge/piston 51 punten - 1e ppijs SUPERIERURE AFDELING Theo Peeters met bas 54 punten 1e prijs met lof Leo Dircks- Elly Dircks-Michels -duo met trompet 53 punten 1e prijs Henk Oaccbs met tuba 54f punten - 1e prijs met lof AAN ALLE DEELNEMERS PROFICIAT met het behaalde succes. Deze resultaten mceten een stimulans zijn voor andere leden van^ ens kerps en zal zeker bijdragen tct verhoging van het muzi kale peil van ons korps. TAXI van den beuken venray van den beuken venray van den beuken venray 0 -i" - -y •- 1 V r- -i-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9