MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Regetitie_fanfare-kor£S A.s. donderdag 30 april zal een extra repetitie werden gehouden in het Gemeenschapshuis te Castenray- aanvang 17.30 uur. In verband met de voorbereiding voor het lü.M.C. werden alle leden verzocht de repetitie bij te wonen. De repe titie zal duren tot ca. 19.00 uur. Opluistering PIH «Ccmmuniefeest_ Het communiefeest v.d. kinderen zal door de fanfare muzikaal werden opgeluisterd tijdens de PI. H .Mis van 9.30 uur. De leden v.d. fanfare worden verzocht cm uiterlijk 9.15 uur in de kerk aanwezig te zijn, tmdat een latere binnen komst erg storend werkt voor de aanwezige kerkgangers. Op de medewerking van alle leden wordt gerekend. De rondgang voor de Vlooienmarkt heeft weer veel spullen opgeleverd voor de vlooienmarkt. Aan alle milde gevers rnze erkentelijkheid voor de bijdrage. Het j.l. zaterdag en zendag gehouden stlistenconcours v.d. Gem. Muziekfederatie gehouden te Castenray, kan voor enze leden cis zeer geslaagd genoemd worden. Het jurylid, Dhr. P.Kingrna uit Venl», gaf als zijn mening te kennen, dat cp dit s«listencrncfurs zeer goed gemusi- seerd werd, en dat het peil v.d. muzikanten 2eker niet onder hoefde te deen in vergelijking met andere solistenconcoursen, waar hij als jurylid fungeerde. Onderstaand een overzicht v.d. dcor inze leden be haalde punten in hun afdelingen. Het maximaal te behalen punten kedrceg 60. AFDELING 3EUGD Annemarie Versieyen Monique Kersten Gerald Kersten Hennie Voermans Heidi Futten Thea Drabbels met pisten met bugel met bugel met bugel met bugel met bugel 50 punten 51 punten 52 punten 48 punten 53 punten 54 punten 1e prijs 1e prijs 1e prijs 1e prijs 1e prijs 1e prijs met lef

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8