Mededelingen basisschool Donderdagmorgen zuilon de leerlingen doorbrengen op het sportveld aan de "Heesakker"Daar zullen ze een aantal spellen afwerken, waarbij de kleuters en de Ie klas zijn samengevoegd en da 2e t/m 6e klas© Dank zij de medewerking van vale Oirlose ouders en jongeren zullen de kinderen bezig kunnen zijn© ule beginnen met de spellen om half10 precies, uaart'j da j:pgere kinderen een eigen tempo zuilen -anhoudsn sn er voor ra oudere kinderen een teken rot wisselen van spel wordt gegeven© hopen op een beetje -p"delijk weer sn verwachten een spannende morgen, waarbij ci ouders en andere inwoners ..ij niet msohaloen, ook van harte wslakom zijn, We denken mat name aan opa's en oma's© De begeleiders en helpers verzoeken we nogmaals om op even .langs kunnen lopen© De kinderen worden verzocht tussen kwart over 9 en half 10 in de sportkledinndie bij het weer past, naar de "Heesakker" ta komen, Na de wedstrijden zullen de punten geteld worden om de uitslag te bepalen en zuilen alle kinderen dan een prijsje kunnen ontvangen, De denken tussen 12 en 13,00 uur te zijn afgewerkt en 's middags zijn de kinderen vrij© tijd aanwezig te zün lief gf, vtS^r 9). zodat we de spellen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 6