KERKDIENSTEN Zaterdag 19.00 Gez. H.Mis Dan Speijcken (coll); Theodora Uillemssen-Opheij (<=°ll)Dfl|>,ÉsK00R Zondag 8.30 H.Mis tot bijzondere intentie 9.30 PLECHTIGE HOOGMIS B.G.l'. 1e COMMUNIE VAN DE KINDEREN. intentie maandd. Mechtilda Zegers-v.d.Meer en Toos Duijkers-Oenniskens (buurt) Dinsdag 8.00 H.Mis voor de parochie Uloensd. 8.00 H.Mis tot bijzondere intentie Donderd. 8.00 H.Mis overleden familie Vrijdag 8.00 H.Mis tot zbkere intentie A.s. zaterdag 9 mei cm 19.00 uur H.Vormsel voor Mgr. Caster »jans. C0LLECTA TEN Zaterdag 19.00 3an Peeters Zendag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schoeber DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. Zondag Dinsdag 'uJcensd. Donderd Vrijdag 19.00 Gebr. Steeghs -R.Zanders -E.Geurts 8.30 Gebr. Uillemssen -M.Uillemssen 9.30 Gebr. Maas -PVersteegen -S.Geurts 8.00 R.de Lauw -EFlinsenberg 8.00 R.Steeghs -R.Geurts 8.00 H.Gooren -tü.v.Dijck 8.00 FVerheijen -H.Custers HERENKOOR repetitie maandag 20.00 uur in de kerk VOLKSDANSEN Donderdag 30 april eerste groep om half zeven en de tweede greep cm half acht. BEOAARDENGYMNASTIEK A.s. vrijdag 1 mei bejaardengymnastiek om half twee de ritmische groep en cm half drie de bejaardengroep

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2