D.I»S. A1 61 en C1 qaan Donderdag 30 april naar het jaarlijkse QRAN3E toernooi ts Vanray Hst programma is daar als volgt: Ds spele rs van A1 worden verzocht om op eigen gelegenheid Willen alls spelers die de 0,50 nog niet afgedragen h«bJa®n bij hun. leiderdit in het ko®»nde weekend doan. 0*1 0S. Al speelt tegarvOostru» Al. Leunen A1 an V'enray A4 Os eerste wedstrijd is om 11 uur vertrek om kwart qver 10» 0i5BI speelt tegen Ven ray 84. Castenray 81 en ffieraaio 81. öe eerste wedstrijd is om 11*30 verirak om kwart voor 11» 1 *„XL-sPeeit fc8'3en t'enray C2, Leunen C1 sn lOssslsteyn C" De eesrsta wedstrijd is om 12 uur vertrek om kwart over 11, naar Usnray ts vertrekken, Üitaraard vanaf Plarjac. "I -<«•■•«•> tT.--"«n ld. ~3 sars.5sa: =r=ssx: c^rr, SS2S-. 3^ssac5«»«t3S33 D.IS j UJdvoelb a i KM a»» •••-* «te* te-# «-te Mte •45T«m MM AM» teA MM - ré» W «te» te» «te» «te* -O-te» te» M «14 «»W 3Q •fll- Ti »»».-«€»«» n iu<.-' r »i - «»- ~-v_ .-O.— -* W.e—w— "temiwi -I-#

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 14