L.V.B, De spel lesmiddag voor de kinderen is vanwege het koude weer uitgesteld tot donderdagmiddag 14- mei a.s. Opgave hiervoor is mogelijk tot en met 12 mei, bij een van de bestuursleden* Woensdag 6 mei a.s. Kringbedevaart naar Oostrum. De H.Mis begint om 20.00 uur en wordt gezongen door het koor uit Oostrum. Het Bestuur. HET RI3QENDE POSTKANTOOR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11