WAARSCHUWING NOGMAALS DOEN WI3 EÉN KLEMMEND BEROEP^OP IEDEREEN, DIE GEBRUIK MAAKT V.D. GLASGOW TA IN-ER OM AL HET GLAS OOK INDE CONTAINER TE DEPONEREN „„«-„„«r». t.at DE LAATSTE TI30 IS HET VAAK VOORGEKOMENDAT ER VEEL GLAS RONDOM DE GLASBAK LAG MET ALLE NARE GEVOLGEN VAN DIEN.VOOR DE FIETSEN8ANDEN, MAAR OOK VüOR DE BUURTBEWONERSJ ALS OOK VOOR DE RAMHEBING, DIE HET GLAa DAGELIJKS KAN WEuVEGEN MENSEN....DEPONEER HET GLAS Jj£ 'DE CONTAINER EN NIET ERNAAST. EEN GLASCONTAINER IS GEEN SPELLENBAK, -MAAR EEN GLASBAK. LAAT ANDEREN NIET MET DE ROMMEL ZITTEN. Bedankt voor de medewerking DORPSRAAD QIRLO QÜD-IJZSR-AKTISSPORPVERBHIGIHG DIS Aanstaande zaterdag 2 mei houdt DIS haar jaarlijkse oud-ij zer-aktie. Evenals verleden jaar zal in principe geen prikkeldraad en andere draad worden meegenomen. De rondgang start buiten de bebouwde kom vanaf half negen. Ofschoon deze aktie het specifieke karakter draagt van OUD-IJZER blijven eventuele giften natuurlijk van harte welkom bij de grootste Oirlose ren i gi ng Toer eventuele informatie is onze kontaktman Karei Steeghs (tel#552) Bij voorbaat dank, SV B I S (voetbal-i-korfbal) Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum wo en s dag.2J3.3Pjr i 1 1981

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1