DDE OUDERCOmiSSIE De oudercommissie vergadert cp dinsdag 28 april om 8 uur in de basisschcol Agenda 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Sportdag 5. Oeugdwandelvierdaagse 6. Rondvraag 7. Sluiting De ouders die vragen of opmerkingen hebben met betrek_ king tot bovengenoemde agenda kunnen deze schriftelijk of mondeling stellen bij de oudercommissie. VOLKSDANSEN Vandaag 23 april om half zeven de 1e groep en de 2e groep om half acht. BE3AARGENGYMNASTIEK A.s. vrijdag 24 april om half twee ritmische groep en om half drie bejaardengymnastiek. 'T KRENTJE volgende -üjeek I.v.m. Koninginnedag verschijnt 't Krantje volgende we cp 'üJQENSDAG. Uw copie meet dan dinsdag om 12 uur binnen zijn. HALLO WELPEN Lil iedereen volgende week woensdag komen in verband met Moederdag, Niet vergeten De leiding U W COPIE GRAAG 0 P T -I 3 D I N ONS BEZIT 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4