KERKDIENSTEN Zaterd. 14.30 uur PI. Gez. H.Mis uit uankbaarheid b.g.v. 25-jarig huwelijksfeest O.Driessen-Timmer- mans; tevens intentie voor zoon Dos. 19.00 uur Gez.H. Mis jaard. Peter Joh. Baten maandd.Mart. Hub. Bots maandd.Theodora Willernssen-Opheij Truus Guffens-Swinkels (coll) Oan Speijcken (coll) KINDERKOOR Zondag B.30 uur Leesmis St, Hendrik Thielen-Maria Geurts 10.00 uur Hoogmis jaard. Hendrik Baten Toos Duijkers-Oenniskens (coll) Dinsdagl9.00 uur Gez.H.Mis tot zekere infeentie en voor Theodora Wiliemssen-Opheij Woensd. 8.00 uur H.Mis St. Oohan Lemmen en Petronella Emonts Dond. 19.00 uur H.lOur en H .Eucharistie sSt. Gerard Peters; Theodora Willemssen-Opheij (coll) \jrijdag 1e VRI3DAG V.D. MAAND T0EGEWI0D AAN VERERING H. HART VAN OEZUS ;TEVENS BEGIN VAN DE MARIA MAAND MEI 9.00 uur H.Communie aan de zieken 19.00 uur Gez. H.Fiis St. Baten-Oeurissen Zaterd.19.00 uur Gez.H.Mis Oan Speycken (call); Theodora Willemssen-Opheij (ooll) DAMESKOOR COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 Oan Peeters Zondag 8.30 L.Nelissen 10.00 G.Schceber MISDIENAARSDIENSTEN Zaterd. 14.30 Gebr. Steeghs -E.Geurts -R.Zanders 19.00 Gebr. Willemssen - M.Uillemssen - S.Geurts Zondag 8.30 F.Verheijen -Fr. Zanders - Gebr. Zanders - 10.00 Gebr. Maas -EFlinsenberg - P.Versteegen - Dinsdag 19.00 0.Steeghs -M.Engels Woensd, 8.00 W.van Dijk -S.v.d.Sanden Dond. 19.00 R.Nabben - H.Custers -H.Gcoren - R.Geurts Vrijd. 19.00 R.de Lauw -F.Verheijen KERKKOCR repetitie maandag 20.00 uur in de kerk

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2