eik2ARlCLUB_^0NDER=g^S^==_ Zaterdag 25 april a.s. algemene ledenvergadering. Aaanvang 2'i.00 uur - gaarne allen cp tijd aanwezig voor bespreking pers, competitie on derling. K.P1.G. - NIEUWS Hallo leden, Deze week hebben we nog geen club, maar volgende week dinsdag 28 april om 'lalf zeven hebben we een fuif voor alle groe - pen. Dit omdat jullie allemaal zo hard hebben gewerkt voor de cul turele middag. Tot dan. De leiding Indien tij U een bijenzwerm is aangevlogen laat het dan even Th. Hellegers, Hoofdstraat 49 weten.' Deze man komt de zwerm gratis bij U afnemen, zodat U hiervoor geen politie m'ecr behoeft te bellen. A'.s. zaterdag'is 'weer de inzameling huis-aan-rhuis van OUDE SPULLEN voor de Vlooienmarkt. Oe rondgang begint .9.30 .uur. Alle spullen (behalve textielgcederen) zijn welkom. Het bestuur VOL v-N.,: ....a VERSCHIJNT" 'T 'KRENTJE I.V.f'l. KONINGINNEDAG OP WOENSDAG Uw copie moet dinsdag om 12 uur 's middags dan binnen zijn. Liefst eerder R0^2I;ANG_UL00IENnARKT_ Redaktië-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur' DatumxiomdBr.d2.3...apxil 1981 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1