uAHESKQOR Vrijdag 24 april om 14,00 uur de H .His zingen voor het echtpaar Steeghs-van Rijswijck b.g.v. hun 40-jarig huwelijk. Om 18.30 uur bijeenkomst bij Rongen voor de receptie. Zaterdag 25 april om 14.30 uur de H.His zingen voor het zilveren bruidspaar Driessen-TimmermansOm 18,30 uur bijeen komst bij Rongen voor de receptie. IEDEREEN UORDT VERïïADHTAANVANG 20.00 U Uedstrijddata xxx vrijdag 24 en zondag 25 april 3e bondswedstrijd, vrijdag om 20.00 uur - vertrek 19.00 uur zendag om 14.00 uur - vertrek 13.00 uur. xxx donderd, 14 mei vriendschapp. tegen Horst - thuis- aanv. 20.00 uur Het bestuur Haandag 27 april om 20 .00 uur repetitie in het Het bestuur ÜJILLEH TELL Uitslagen wedstrijd t-egen Tegelen H.Vissers 230 B.v.d.Ven 196 P.v.d.Ven 228 Pv.Lierop 189 Th.Achten 221 D.v.d.Ven 139 H.v.d.Ven 210 Nvd.Ven 123 ThClaessens 209 L.Oanssen 113 3ac Gommans 205 - H.Thijsseni 106 in PDrabbels 201 Haandpunten 19 april 1981 Th.Achten 232 B.v.d.Ven 203 H.Vissers 229 3 .Ousters 188 3ac Gommans 209 ACox 171 H.Thijssen 206 D. v.d.Ven 146 P.v.Lierop 204 P.Gommans 144 P.Drabbels 204 L .Oanssen 130 Donderdag 23 april ledenvergadering 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13