MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Regetitie_fanfarekorps De repetitie van het fanfarekorps zal weer op de vrijdac om 19.30 uur beginnen. Alle leden worden verzocht hiervan goede nota te nemen. 5 2 DED.Ë.£kt A.s. zaterdag zal door leden van fanfare en drum- banc de inzameling worden gehouden voor OUDE SPULLEN, die kunnen dienen voor de vlooienmarkt. Alle spullen (behalve textielgoederen) zijn.wel kom. De rondgang zal ca. 9.30 uur beginnen. Zet de spullen al gereed, dan kan de rondgang vlot verlopen. Onze erkentelijkheid nu al voor Uw gave en medewerking. Soli stericoncours_Gem:_fluziek federatie A.s, zaterdag zullen 14 leden van ons fanfare korps aan dit concours deelnemen en wel in de afdelingen Oeucd tot en met Ere-afdeling A.s. zondag zullen 13 leden van ons korps aan dit concours deelnemen in de afdelingen jeugd tot en met su perieure afdeling. Wij nodigen muziekliefhebbers uit om eens een bezoek te trengen aan dit concours. Het zal ongetwijfeld de moei te lonen. De solisten van onze vereniging wensen wij veel succes met hun optreden. Drumband-f estiva l_Berirj2e Door de drumband van "Ons Genoegen" zal op zaterdag 2 mei worden deelgenomen aan het drumbandfestival te Helden- Beringe. Vertrektijd en tijd van optreden zal op de repeti- tietijd v.d. drumband worden gekend gemaakt. Wij wensen onze drumband veel succes met hun optreden op het festival. F a n f areopJuister i ncjcommuniefeest Zondag 3 mei a.s. zal de fanfare haar medewerking ver lenen aan het plechtige communiefeest der kinderen en wel in de H.Plis van 9.30 uur. Alle leden worden verzocht hieraan hun medewerking te verlenen. Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12