GEBOREN 13 APRIL 1981 BR0ERT3E VAN MELANIE TOON KUSTERS RIA KUSTERS -ZEEGERS BLAKTERUfEG 6 5808 BL OIRLO TI3DELI3K ST. ELISABETHZIEKENHUIS KAMER 253 VENRAY BE3AARDENVERENIGING Op dinsdag 21 april is er geen kaarten. In plaats daarvan op donderdag 23 april houden we een fiets-actovorien- tatietocht. Dat wil zeggen bij slecht weer alleen met de auto. Bijdrage voor de auto ƒ2,50 per persoon. Vertrek om half twee bij het jeugdhuis. Opgave tot 20 april. Secr. A.Maessen COLLECTE HARTSTICHTING De opbrengst was dit jaar ƒ547,56. Aan alle gevers hartelijk dank. Ook dank aan de bezorgers van 't Krentje voor het sjouwwerk, PEUTERSPEELZAAL "ROBBEDOES" Overzicht v.d, vakantie en vrije dagen tot de zomer vakantie 21 en 24 april Paadvakantie 12 en 1 5 mei :Kermis en vakantie 29 mei svrij Op 7 juli is de laatste speelmorgen voor de zomer vakantie. A.s. vrijdag 17 april is dus de laatste speelmorgen voor de Paasvakantie en zijn de ouders weer van harte welkom De koffie is dan "bruin". Prettige Paasdagen leidsters en tEstuur REST ARIA 'T BOTTERHUUSKE OOSTRUM IS 1e PAASDAG GESLOTEN SNACKBAR IRVI IS 1e EN 2e PAASDAG NORMAAL GEOPEND t n wt nnnmnM i- 5EBASTI_AAN_

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16