MEDEDELINGEN WAN DE BASISSCHOOL - Vandaag wordt er in da gemeenschapsruimte van de .la gere school een BOETEVIERING gehouden voor de klassen 3 t/m 6 en wel van 11.15 tot 12o00 uur. - Morgen, Goede Vrijdag, gaat zowel de kleuter- als de lagere school om kwart voor drie uito Dit om de kin deren de gelegenheid te geven tot het volgen van de H.Kruisweg om 15.00 uur. - Morgenavond om zeven uur vindt er in de kerk een Goede Vrijdagviering plaats, die geheel verzorgd zal worden door de leerlingen van de vijfde klas, en die opgeluisterd wordt door het kinderkoor, - Alle leerkrachten van kleuter- en lagere school wensen leerlingen en ouders prettige paasdagen toe. En na tuurlijk ...een fijne paasvakantie. RIOVERLNIGING "SPORT NA ARBEID" Zondag 5 april j.l. zijn de pony's naar een kring wedstrijd in Castenray geweest. DRESSUUR ring 1 cat^ DL1 Martin Loonen -Goldy 2e prijs ringlO cat. DB IIRené Voermans -Floris 4e prijs ring14 cat DLI Petra Verhoeven -Polly 4e prijs ringl9 cat DLII Lian Linskens -Bedan 4e prijs Voor de startkaart dressuur slaagden s -René Voermans -Floris -Eric Loonen-Pucky —'uiout Zanders -Pascal SPRINGEN s cat D-B Onno v. Eyck -Freddy 11e prijs Lian Linskens -Sedan 14e prijs Onno v.Eyck slaagde hiermee tevens voor de start kaart springen. Zondag 12 april zijn de paarden naar een kringwed strijd in IOsselsteyn geweest DRESSUUR cat. Fill Trudy Vermazeren -Pandoer 3e prijs Voor de startkaart slaa§dtan s Paul Classens --Tango Eed Peters -Tempo Dorine Peters -Tamarac Oan Uillems-Tanja Springen s cat. B Ooi"N e lï s s e n -Riana G 9e prijs Henny Loonen -Patsy 13e prijs Tweede Paasdag gaan de pony's naar een kringwedstrijd in Merselo. 1e Concours voor de paarden:26 april-Oostrum. II- .n

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15