L.V.B. Woensdagmiddag 22 april a.s. bij goed weer, spellenmiddag voor de kinderen tm» 12 jaar* Wij hopen~dat ook de moeders met ons mee willen gaan» Voor de kleinste kinderen tm. 6 jaar, versoeken wij een schop mee te nemen» Vertrek om half 2 bij de kerk» Opgave tm. 20 april bij een van de bestuursleden» Bij opgave graag vermelden of U de beschikking hebt over een auto. Thuiskomst om ca. 16.30 uur» Het Bestuur. I II II >»l.l^<» >»iI.I.I»»» «Ml* 11 l—mnfll i y—milBnMMBWW-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10