VERSLAG DIS Al - EWC "Al Rust 0-0 einde 2-0, Doelpunten Epic Kurvers 2x DIS A1 was erg mat; daardoor domineerde EüJC, maar konden niet tot doelpunten komen. 25 Minuten voor het einde kwam E Kurvers op draven en die besliste de wedstrijd met 2 goals» Dit ondanks zijn gekneusde hand. Aadje COLLECTE RHEUMAFONDS Namens het plaatselijk comité v.hc Nat. Rheumafonds willen wij alle mensen en vooral ook de collectanten bedan ken voor de inzet en de opbrengst van ƒ613,13» Hopende dat voor dit bedrag een reuma-lijder uit Oirlo mee op vakantie mag. DANK AAN POETSERS GEMEENSCHAPSHUIS Dank aan iedereen, die zijn steentje heeft bijgedra gen bij het in orde brengen van het gemeenschapshuis NIEUUS K.M.G. NIE UWS Hallo leden, Vanavond is er om half zeven club voor de Muppets en zaterdag 4 april om half twee voor de Snobbeltjes. Kom allemaal naar het oefenen voor de culturele middagals het is afgesproken met iemand v.d. leidsters. Uie hebben noq maar één weekje. Maandag 6 april bestuursvergadering om 8 uur in het Jeugdhuis. Groetjes de leiding WILLEM TELL P.v.d. Ven schoot op het indoor-toernooi in Bergen 273 274 punten. hJedstri jddata vrijd. 3 april en zondag 5 april de 2e bondswedstrijden. vrijd. aanv. 20.00 u - vertrek 19,15 u zond. aanv. 14.00 u - vertrek 13,15 u Deze week wordt geschoten bij P.Martens in Leunen. dond. 9 april vriendsch. tegen Horst - aanv. 20.00 uur - thuis dond. 16 april vriendsch. tegen Tegelen- aanv. 20.00 uur - thuis DIS"JEUGD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5