KERKDIENSTEN O I R L O Zaterd. 19.00 u Gez.H.His Truss Guffens-Swinkels (coll.); St. Louis Maessen en overlouders; 3an Speycken (v.w. de buurt); Theodora üJillemssen-Opheij (coll.) KINDERKOOR Zondag 8.30 u Lessmis voor de parochie 10.00 u PLECHTIGE HOOGMIS EN INSTALLATIE VAN PASTOOR H.LEHPENS TOT PASTOOR VAN ONZE PAROCHIE DOOR DEKEN THEUNIS3EN. MEDEWERKING FANFARE EN BEIDE KOREN. Maandd. Mechtilda Zegers-v.d.Mèer Dinsdag 8.00 u H.Mis over. fam. UJoensd. 0.00 u H.Mis bijz. intentie Donderd. 8.00 u H.Mis overl. ouders Vrijdag 8.00 u H [lis voor de parochie Zaterd. 19.00 u Gez.H.His maandd. Haria Heidens-Snellen; 3an Speycken (collega's'Rongens Bakkerijen); Truös Guffens-Suinkels (coll);Theodora Uillemssen-Opheij (coll.) DAMESKOOR COLLECTANTEN Zaterd. 19.00 Zond. 8.30 10.00 3.Peeters L.Melissen G.Schoeber Hl SDI ENAARSDI ENSTEN Zaterd. 19.00 R.ZandersEGeurtsHartien en Sjonnie Steeghs Paul en Guus Willemssen; Rudi NabbenRichel UJillemssen 3an en Harm Haas; Sander GeurtsjPeter Versteege Harold Custers; W. van Dijck H.Gooren -Serge v.d. Sanden M.Engels -Fortune Verheijden ÜJ.Zanders -Fr. Zanders Richard Geurts -Eric Flinsenberg MEDEDELINGEN kerkkoor repetitie maandag 20.00 uur in de kerk Zondag 8.30 10.00 Dinsd. 8.00 bJoensd. 8.00 Donderd. 8.00 Vrijdag 8.00

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2