9 a Pastoor H. Lempens om.i. Jrg12 Nr. .„IS Datumöpnderda2„„?.„?.S.fcii 1361 Zondag 5 april a.s. za! onze nieuwe door de Hoogeerw. Heer Deken L.A. Theunissen geïnstalleerd worden. Deze plechtigheid zal piaats hebben tijdens de Eucharistieviering welke begint om 10.00 uur. Aanstonds na deze dienst za! er in de kerk gelegenheid zijn met de nieuwe pastoor kennis te maken. Uw aanwezigheid zouden wij zeer op prijs stellen. Het kerkbestuur van de H. Gertrudisparochie te Oirio Redaktse-adres: Haalakker 32, Te}. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur - KL r m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1