MEDEDELINGEN VAN DE BASISSCHOOL Schoolfoto s Woensdag 8 april a.s. komt de schoolfotograaf op zowel de lagere school als de kleuterschool. Wilt U - omdat het kleurenfoto's worden - Uw kind iets fleurigs laten aantrekxen Vrolijke tinten komen op zo'n kleurenfoto namelijk het beste tot uiting. NATIONALE ONDERWIJS TENTOONSTELLING Woensdag 15 april a.s. zal er op de kleuter- en lagere school geen les worden gegeven, omdat alle leerkrach ten die dag een bezoek gaan brengen aan de Nationale Onder wijstentoonstelling te Utrecht. Rooster vrije dagen Voor alle duidelijkheid volgt hier een rooster van dagen waarop de school in april en mei gesloten zal zijn: 15 april bezoek N.0.T.-Utrecht 20 t/m 24 aprsPasen Paasvakantie 30 april Koninginnedag (SPORTDAG 5 mei Bevrijdingsdag 11 t/m 15 mei: Kermisweek 28-29 mei Hemèlvaart iiLjZCZLING VAN HET KERKBESTUUR' Naar aanleiding van vragen betreffende de uitnodigingen aan de Oirlose verenigingen deze is alleen bestemd voor bestuursleden of een afvaardiging daarvan, waarmee de pastoor nader wil kennismaken. Kerkbestuur Oirlo De collecte voor Pastoor Buschman zondag j.l. heeft ƒ1232,- opgebracht. Namens Pastoor Buschman hartelijk dank Kerkbestuur Oirlo BILJARTCLUB "ONDER ONS" Afgelopen week werden de laatste wedstrijden gespeeld in competitieverband. Uitslagen A Villa Paula -Oirlo 1-8 B Oirlo -Kruisp. 11-0 Oirlo -Wanssum I 5-5 C Tienray -Oirlo 9-2 Volgende week hopen we de behaalde resultaten bekend te maken. u het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17