L.V.B. Dinsdag april a.s, dag-excursie naar «de Hamert". Aanvang 10.30 uur» We vertrekken om 10.15 uur vanaf de kerk» Willen degenen, die nog geen reisgelegenheid gevonden hebben, even contact opnemen met Mevr. v.Soest, tel*59° Maandag 6 april Kringavond voor alle leden* Spreekster op deze avond is Mevr.Hoppenreys, met als onderwerp"Politieke oriëntatie naar aanleidxng van De ze3" avondzo rdb gehouden in het Gemeenschapshuis te Leunen» en d© aanvang is 20.00 uur. Kosten zijn er niet aan. vertoonden. Opgeven tm. 3 april bij Mevr.Clephas tel. £>22« Woensdag 8 april a.s. 19.00 uur H.Mis in Heide, ter nagedachtenis aan oud-bosiuurslid van Heide Mevr0Claessens-'Deri.ckx« Verder verzoeken wij alle leden die de stencil nog niet ingeleverd hebben, dit alsnog bij een van de bestuursleden te doen. Het Bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 15