TEL. 8 14 8 0 0 0 S T R U M DEZE MEEK EXTRA AANBEVOLEN 500 gram magere varkensschnitsels 500 gram soepvlees met been 500 gram braadworst halve bcereleverworst VOOR DE BOTERHAM ■100 gram kalfspastei 2.15 100 gram leverkaas 1.25 DOOS TRUYEN OOSTRUM 7.95 4.95 4.25 2.95 B E 3 A A R D E N G Y M N A S TIE K Vandaag 2 april cm half twee ritmische gymnastie en om half- drie be jaardengymnas tiek 0 Gelegenheid om contributie te betalen. DAMESKOOR OIRLO Zaterd. 4 april om Zondag 5 april om 10.00 uur de Maandag 6 april om 19.00 uur de H.Mis zingen. Hoogmis zingen. 20.00 uur repetitie. NIEUWS VAN DE KLEUTERSCHOOL Vrijdagmiddag 10 april hebben de kindëren van de kleuterschool vrij in verband met studiemiddag voor de leic sters. Het ruilen v.dr bibliotheekboeken wordt dan verscho ven naar de vrijdagmorgen. De leidsters i J 1x1x1x11

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 14