«HMW x.o.x. 9 GELD VERDIENEN HET OUDE HUISBRAND OLIE In de gemeente Venray vordt eind deze maand gestart met het leeg pompen van niet meer gebruikte olietanks. Vie zijn ouBe olietank aanmeldt bij de gemeente maakt kans op een aardig "milieu-prijsMhet bedrag dat de opgepompte olie uit zjj tank nog waard is. En als de hoeveelheid opgepompte olie maar gering is, kost het voorrijden van de tankwagen toch geen cent, maar men weet dan wel zeker dat de tank milieu-veilig is. Er moeten zeker nog zo'n 100 tanks in de grond zitten, binnen de gemeente Venray, zowel bij woningen als bij bedrijven. De tanks zijn sinds de zestiger jaren toen massaal werd overgestapt op aardgas overbodig geworden. Gas was niet alleen goedkoper maar ook een stuk milieu-vriendelijker. Maar helaas bleven de tanks met het restant olie in de grond zitten AANTASTING HILIEU De in de niet langer gebruikte tanks achtergebleven olie gaat zich agressief gedragen. En na zo'n. 20 jaar is de tank wel afgeschreven. Vat gebeurt? de tank gaat lekken. Druppel voor druppel maar wel steeds sneller, oiemanö'merkt het voorlopig. Eeerst gaan de bloemen en struiken er ongezond uitzien en als dan de tuin een puinhoop is, is de dader snel gevonden. De eigenaar van de tank zit nu met de gebakken peren. Hij is wettelijk aansprakelijk voor de verontreiniging Op zijn kosten zal de grond weer gereinigd worden. Deze ellende kan de eigenaar zich beter besparen. En bedenk wel de olieVer°?^ooicnii§^ drinkwater dus opruimen iB nood zaak. MELDEN U kunt uw olietank schriftelijk aanmelden. Een briefje naar üe gemeente is voldoendes aktie Tankslag, antwoordnummer 31, 580.0 VB Venray. Een postzegel plakken is niet nodig. Weet u de tank in uw tuin niet meef te zitten? aJtlie tanÊ^ i - - .w I—f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 9