tc 4. 00 reparatie 0 i r l o L.V.B. Maandag 23 maart a.s, studie-avond in de Schouwburg te VenrayAanvang 19.00 uur. Het programma van deze avond ziet er als volgt uit: 1915 «wr Opening 19.30 uur Lezing over de gehandicapte mens door profJ.J.M.Michels. 20#T5 uur Pauze 20.^5 uur Toneel, Blijspel "JEen meisje om te stelen", door Toneelgezelschap "Onderling Kunstgenot" uit Blerick. De kosten voor deze avond zijn 6,-— per persoon, graag bij opgave te voldoen. U ontvangt dan een programma, dat tevens toegangsbevijs is Opgave bij een van de bestuursleden tot 19 maart (vanavond 19.00 uur) Donderdag 26 waart a.s, ledenvergadering^ in Zaal Rongen® Aanvang 20.00 uur. Deze avond zal verzorgd worden door Pater Sangers met een lezing over "Zwervers langs 's-Heren wegen? Tevens verzoeken wij onze leden de stencil, die U een dezer dagen ontvangt, op deze avond in te leveren® Het Bestuur FIETSONDERDELEN TEVENS RL£ARATIE^VAN=FIETSEN 'S AVONDS NA 7 UUR 2 ZEER FIOOIE VESPA'S H. NELISSEN P1EERL0SEWEG 8 KMotsoMV

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7