Boomplantdaq Lüoensdag 18 maart was het' voor de 25e keer Boomfeestdag, Baarlijks gaan in maart duizenden kinderen uit alle delen van ons land op pad om bomen en struiken te planten cp plaatsen, waar dat nodig is. Voor unze gemeente was het gisteren een bijzondere dag, want de Regionale Commissie Limburg van het "Landelijk Comité Nationale Boomfeestdag" had als plantob- ject gekozen het terrein rondom de nieuwe rioolwaterzuiverings installatie aan de Metaalweg te Venray, Behalve enkele genodigde autoriteiten waren bij deze gebeurtenis ook 160 kinderöil uit onze gemeente betrok ken, Het betrof leerlingen van de vijfde en zesde klassen van alle scholen uit Venray en de kerkdorpen, Van onze school werden afgevaardigd; Claudia Janssen, Henny Kusters, 'Sander doopten en Rudi Nabben uit de 5e klas en Anja Nooyen, Sirnone van Rhee, Maikel van der Sanden en dohnny Steeghs uit de 6e klas. Om 10,30 uur vertrokken zij tesamen"'mét de andere uitverkoren kinderen in optocht -vanaf de plaats van samenkomst naar de zuiveringsinstallatie. Daar werden zij ondermeer toegesproken door burgemeester Defesche, een lid van het College van Gedeputeerde Staten en afgevaardigden van het Waterschap Zuiveringschap Lfmburg'en de Landinrichting Limbwgg, Na het officiële gedeelte en nadat de genoemd sprekers een VIP.-boomw hadden geplant, konden de kinderen zelf aan slag. Met veel enthousiasme werden enkele honderden bomen en struiken geplant en toen-het karwei geklaard was, hadden de gebouwen van de zuiveringsinstallatie een geheel ander aanzien gekregen. Hopplijk zal het stukje natuur, dat mede door onze kinderen tot stand is gekomen een pleisterplaats worden voor broedende vogels en andere dieren en"mogelijk zal menige wandelaar er in de toekomst kunnen genieten van een we-ldadige rust. De laatste jaren is men zich steeds meer bewust geworden van het belang van de natuur en ook bij de jeugd heeft een postieve mentaliteitsverandering plaatsgevonden ten opzichte van alles wat groeit en bloeit. Landelijke comitées, zoals dat van Boomplan"- dag, hebben hieraan duidelijk hun steentje bijgedragen. Laten we daarom met z'n allen trots zijn-op niet alleen dit stukje nieuwe aanplant, maar ook op ons plaatselijk groen en er voor waken dat de bomen die onze kinderen in het verleden hebben geplant, nog lang onze straten zullen sieren. MEDEDELINGEN VAN DE BASISSCHOOL.... ii i i—- <-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5