uitnoöiqinq op zonöaq 12 apRii a.s. zal öe z.€.h. c.j.s. Buschman woRöen qeïnstaileeRö tot pastoor? van öe st. maRtmus- paRochie te weiten-heeRlen. öe installatie zal plaatsvmöen tijöens öe euchaRistie- vienmq m öe st. matmuuskeRk te weiten, ö\e Beqmt om 12.00 uur. na afloop van öe plechtiqheiö volqt een kennismakmqs- Receptie in het qemeenschapshuis. keRkBestuuR st. mactinus-paRochie weiten GEDOOPT Zondag 15 maart j.l. werden door parochiegemeenschap opgenomen Eric Mulders, Hogeweg 3 Martin Rongen, Castenrayseweg 16 Ouders en familie-leden van harte proficiat en Godszegen bij de opvoeding van Uw kind. het H,Doopsel in onze Wie geboren wordt, gaat op stap. Ligt het doel dichtbij of veraf? - Niemand weet het vooruit. Tenzij dit éne; onze bestemming is God, Mgr.Dr.J.M.Gijsen,Bisschop van Roermond,heeft C.J.R. Buschman,pastoor van de Parochie van de H.Gertruöis te Oirlo,benoemd tot pastoor van de St.Martinusparochie te Weiten-Heerlen.Op zondag 29 maart a.s. zal pastoor Buschman eri Mej M.Loozen na de H.Mi? van 10 uur van U afscheid nemen. HET NIEUWE ADREB VAN PASTOOR BUSCHMAN IS: C.J.R.Buschman,pastWaterkerks uraan 5 6419 CR V/ELTEKA- HEERLEN te1.045-713225.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3