4 maart -19 april 1981 V astenaktie 1 KERKDIENSTEN VOOR DE WEEK VAN 21 t/m, 28 MA ABT: Zaterdag 21 maart 19 uur ZONDAGSDIENST:jrd.Piet Rongen;maanddienst Truus Guffens-Swinkels;gest.Hgra.Mathias Gooren en Gertrudis vd.Water;Jan Speljken\kollGerardus Wismans en Petronella Lommen.(kinderkoor) Zondag 22 maart DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD: 30 uur Ism. overl. fam.Stevens-Lensseri. 10 uur Hgm.Mathijs Geurts. Dinsdag 24 maart:8 uur Ism.overleden familie(N.) WOENSDAG 25 MAART:MARIA BOODSCHAP-AANKONDIGING V.D.HSSR: 19 uur Gez.H.Mis jrd.Petrus Antonius Freriks. I Donderdag 26 maart;S uur Ism.tot zekere intentie(L. Vrijdag 27 maart: 14 uur PI.Huw.Mis voor het bruidspaar Els Achten en Jan Cox. Zaterdag 26 maart: 19 uur ZONDAGSDIENSTmaanddienst Martin Hub.Bots; maanddienst Jos Driessen;Truus Guffens-Swinkels(koll) Jan Speljken(Koll.jrd.Jan Zanders. (Dameskoor) MI S Dl EN AARS BEURTEN; zat.21 rorfc.19 uur M.en J.Steeghs;E.Geurts,Rob Zanders. zond.22 mrt.8.30 uur P.en G. Willemssen;Michel Willemssen Rudv Nabben. 10 uur J.en H.Maas;S.Geurts;P.Verstegen. dinsd.24 mrt.Marcel Engels en Eric Flinsenberg 8 uur woensd.25 mrt.19 uur Wout Zanders;Fortune Verhei jen Rienie Steeghs en Mark Zanders. Donderd.26 mrt.8 uur Frank-Zanders en Harold Custers. Vrl.1 d27 mrt14 uur Harm Maas;Rob Zanders Harm Gooren;Wilfried van Dijk. t KERKKOOR:REPETITIE MAANDAg 29 MRT. 20 UUR KOLLEKTANTENzaterdag 21 mrt.19 uur J.Peeters zondag .22 mrt. 8.36 uur L.Melissen 10 uur G.Schoeber.- Het Kerkbestuur heeft besloten om dit jaar de VASTENAKTIE te houden voor onze eigen Missio narissen. Achter in de kerk hang£ een offerblok waar U Uw vastenoffer kan indoen. Met een hart vol liefde heeft men aiRija iets weg te geven. (Augustinus)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 2