D. IS. jeufVoetbal /j OPROEP vv O.I.S, 3EUGD8ESTUUR Onze jeugdafdeling kampt door diverse omstandig hsden met een tekort aan leiders, Met name de C elftallen dreigen hiervan, de dupe te worden, Mi) willen dan ook door middel van deze oproep een beroep doen op diegene dis de voetbal jeugd een warm hart toedragen. Willen diegene die de jeugdafdeling tot het einde van het lopende eeizoen, een helpende hand willen bieden zich in verbinding stellen met hoofdleider, H Woermans Haalakker 12 of eventueel een andere leiderVooral de C spelers zullen U dankbaar zijn emsdzen. vt.. 45 c 8nef\c?ar:en en cUuk.w erken ui tcaarivorm 55 c Overige drukwerken tot en ^et 20 cram 65 c Sneven tot en mei 20 gram L\ S2SS SS SS mtm =2 SS i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13