^==l==l==!=======i=!==l=a=n==g=s=t=:E=l_l_e_n_d_èddrps- N_T_E_U W B_0_ü_üi_ S_A_U_E_C_0_-_B_E_D_R_I3_F VOLGENDE WEEK DONDERDAG 26 MAART OM 20,00 UUR WORDT DOOR de dorpsraad in samenwerking met het lltb-bestuur IN DE gemeenschapsruimte van de basisschool een uiteenzetting OVER DE NIEUWBOUWPLANNEN VAN DE SAWECO GEORGANISEERD. OP DEZE AVOND ZULLEN VERTEGENWOORDIGERS AANWEZIG ZIJN VAN HET LLTB-BESTUUR, DE ZAAKVOERDER, DE GEMEENTE (WET HOUDER SCHOLS) EN DE DORPSRAAD. ||WONER| ZION OP DEZE AVOND W__E L K 0 M DORPSRAAD OIRLO NIEUWS - K.M.G. - NIEUWS Hallo leden, Donderdag 19 maart gaan we oefenen voor de cultu rele middag De Snebbeltjes om 6 uur De Muppets om 7 uur De club- v.d. Snebbeltjes a.s. zaterdag komt dan te vervallen. Ook donder-dag 26 maart gaan we oefenen in verband met het huwelijk van Els Achten. Zorg dat je allemaal om half zeven in het clubhuis bent. - Vrijdag 27 maart gaan we naar de receptie toe. We ktmen om 6 uur bij het 3eugdhui-s -bij elkaar. Zorg dat je op tijd bent. Groetjes de .leiding OUDERAVOND DANSMARIE TOES De ouderavond voor de dansmarietjes nieis niet op 26 maart maar op 2 april om 20.00 uur. -Dit i.v.m. de LVB-avond.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 11