mi een als de vulopening onder de grond is verdwenen zullen enige graafwerkzaamheden nodig zijn. Geen probleem. Met behulp van een metaalvdetector kan de vul opening worden opgespoord. fco'n 2 a 3 weken na uw melding wordt roet u kon takt opgenomen door de fa. Schippers (de uitvoerder van de "tankslag") voor het maken van een afspraak. Gezamelyk wordt dan afgesproken wannSer de tankwagen komt voorrijde die uw tank leegpompt. Uw tank wordt geheel leeggezogen, dus niet alleen de olie maar het slik en het water e.d. dat doorgaans in de tank aanwezig is. Voor schade hoeft u niet bang te zijjn, omdat de tank niet uitge graven wordt. "MILIEU-PRIJS" Of u iets krijijt voor de opgepompte olie if afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit. Dit wordt t^x plaatse door de chauffe van de tankwagen bepaald. Deze rekent ook kontant met u af. Het voorrijden van de tankwagen kost u in geen geval geld. Als de &ank is 1 e egge pom pdf ontvangt u een bewijs van reiniging. Tot 8lot om "opdrj1ven"van de tank te voorkomen, is het van belang dat u de tank vult met water of zand. Ga eens bij uzelf na of er nog een oude tank in uw tuin zit en meldt deze dan. Is het niet in uw belang dan wel in het belang van ons milieu.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10