Z»als U allen bekend zal zijn, gaan Pastoor Buschman en Duff». Mia Oirlo verlaten. Dit afscheid zal plaatsvinden in dd Hoogmis op zondag 29 maart Vanwege het korte pastoraat in Dirlc was het de wens van Mijnheer Pastoor dat voor hem geen rondgang igehouden zou worden voor een eventueel «adeau, Daar wij als kerkbestuur meenden toch iets te moeten aanbieden zal de •olleete in dat weekend voor Pastoer- Buschman bestemd zijn voor een herinnering aan Oirlc. Na de hoogmis zal een kart afscheidswoord gesproken werden door een lid van het kerkbestuur, een lid van de dorpsraad. Daarna is er gelegenheid persoonlijk van mijnheer Pastoor en ZJuffr. Flia afscheid te nemen. Wij hopen dat vele parochianen aan deze eucharistie viering zullen deelnemen. Kerkbestuur Oirlo Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum. dnnd. 19 maait 1981 AFSCHEID P A S T 0 I RB U S C H H A N

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1